cool

Monday, 19 March 2012


Tranlate Yang Ataih

Kenapa ada pakaian dalam wanita yang telah terbelah dua ni di dalam mesen basuh sanyo ini. Ganas betul lelaki kepada perempuan ini

No comments:

Post a Comment